Noen enkle ferdselsregler

 

Bålbrenning


  • Bålbrenning: i perioden 15. april–15. september må man innhente tillatelse fra brannvesenet for å gjøre opp ild i eller nær skogsområde. Les mer om bål og bråtebrenning
  • Vær forsiktig med engangsgriller, de kan lett skade både fjell og vegetasjon!

 

Søppel i naturen


  • Kast ikke søppel i naturen. Flaskeskår og blikkbokser kan skade både dyr og folk, det samme kan risten fra engangsgrillen.

 

Sjeldne og sårbare vekster


  • La sjeldne og sårbare vekster få stå i fred. De er vakrest der de er, og da kan andre som går i skogen også ha glede av dem. Bryt ikke kvist eller bar. Om alle gjør det blir trærne stygge og får varige skader

 

Båndtvang og hundeloven


  • Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det er ordinær båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august.  Hundeloven § 6.
  • Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden. For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. Dessverre er det de aller færreste som har slik kontroll over hunden sin. Hundeloven § 4.

 

Lovverk


Allemannsretten og ferdsel i utmark reguleres av av Friluftsloven og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.