Spillemidler

Spillemiddelordningen er overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles til tiltak innen idrett og kultur. Søknadsfrist for innlevering av søknader til Smøla kommune, er 1. des.

Plan for idrett og fysisk aktivitet   (PDF, 3 MB) danner grunnlaget for prioriteringene som Smøla kommune gjør når det søkes om spillemidler. Her er prioriteringene for det som Smøla ønsker å satse på.
 
Spillemidlene er ei svært god tilskuddsordning. Det krever en del administrasjon for å skaffe all dokumentasjon, men det lønner seg.
I dokumentet Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 692 kB)finnes den informasjon en trenger for å orientere seg i ordningen. Det kan virke komplisert å finne frem, men Smøla Nærings- og Kultursenter KF v/ kulturrådgiver Laila Skaret bistår gjerne med råd og veiledning. .
 
idrettsanlegg.no ligger fanen søknads - og regnskapsskjema. Når en skal ordne nødvendig dokumentasjon, anbefales det å bruke de dokumentene som ligger her.