Bevilling for salg av tobakksvarer

For å selge tobakk og tobakkssurrogater (f. eks. e-sigaretter) må man fra 1. januar 2018 være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Dette gjelder både grossister og for salg til forbruker.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Mer informasjon hos Helsedirektoratet.  

 

Kommunen fører tilsyn med registrerte salgssteder.