Kunnskapsprøvene i Alkoholloven

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Det kreves bevilling for å kunne skjenke, servere eller selge alkohol. I tillegg kreves det at den som skal drive et serverings- og/eller skjenkested eller utsalgssted har kunnskaper om serverings-/og eller alkoholloven. Dette må dokumenteres.

Om kunnskapsprøvene i Alkoholloven

Ved Smøla Nærings- og kultursenter KF har du anledning til å avlegge følgende prøver:

  • Etablererprøve for styrer av serveringssted - denne er nødvendig for alle som skal være styrer (daglig leder) på sted som skal servere mat som er egnet til fortæring på stedet.
  • Kunnskapsprøve i alkoholloven - denne er nødvendig for styrer og stedfortreder på serveringssted med skjenkerett. Den er også nødvendig for styrer og stedfortreder i forretning og lignende med bevilling for salg av alkohol.

Styrer på serveringssteder med skjenkerett må ha begge prøver.

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" kan fås hos:  www.vinn.no
VINN, 8512 Narvik Tlf. 800 33 840    epost: firmapost@vinn.no 

Prøvene kan avholdes alle hverdager fra kl 09.00 – 15.00 ved Smøla Nærings- og kultursenter KF

Timebestilling: Alle hverdager kl 08.00 – 15.30

Kontakt Smøla Nærings- og kultursenter KF v/ Margareth Baadnes Holm for å ta prøven hos oss.
 

Gebyr: kr 400,-  
 
Husk:
Ta med gyldig legitimasjon på prøvedagen
 

Behandling
Når du har bestått etablererprøven, utsteder Smøla Nærings- og kultursenter KF  bevis straks.

Klage
Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.