Levering av omsetningsoppgave for alkohol og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr og levere omsetningsoppgave til kommunen. 

Omsetningsoppgave over faktisk mengde alkohol som er omsatt i virksomheten skal leveres elektronisk innen utgangen av januar.

Bevillingsgebyret fastsettes i henhold til omsetningsoppgaven men utgjør pr. år minimum kr. 1.660,- for salg og kr. 5.200 for skjenking. Priser er fastsatt i Alkoholforskriften kap.6 og reguleres årlig.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Omsetningsoppgave for alkohol

Kontaktinformasjon

Martina S. Vikan
Konsulent
E-post
Telefon 905 35 279

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla