Serveringsbevilling

Alle som ønsker å gjøre seg næring av å drive et sted der det serveres mat og drikke må ha serveringsbevilling jfr. Serveringsloven. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må det i tillegg søkes om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling gis til det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet og knyttes til et bestemt lokale. Det er krav om at daglig leder har bestått etablererprøven. Daglig leder må være over 18 år og er den som har det reelle ansvaret for driften.

Før behandling av søknaden skal den sendes Politiet og skattemyndigheter for uttalelse. Søknaden behandles politisk av Livsløpsutvalget og Kommunestyret. Behandlingstid ca. 6-8 uker avhengig av politisk møteplan. Saksbehandlingsfristen gjelder fra den dagen søknaden er komplett.

En gitt serveringsbevilling behøver ikke fornyes. Men kommunen må varsles dersom det skjer endringer ved stedet eller firmaets sammensetning/drift slik at bevillingen overføres nye ansvarlige.  Om kommunen ikke varsles vil bevillingen falle bort.

Søknadsskjema servering og skjenk

 

Vedlegg til søknaden:

  • Bevis på bestått etablererprøve
  • Skatteattest
  • Firmaattest
  • Plantegning over serveringslokalet inne og ute, med påført arealer
  • Ved leie av arealer må tillatelse fra utleier vedlegges, samt tillatelse til uteservering.

 

Bevillingshaver plikter, uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen ved:

  • Skifte av daglig leder
  • Andre endringer i forhold til personer som har en vesentlig innflytelse på virksomheten
  • Endring av lokaler
  • Opphør av drift ved serveringsstedet

Serveringsloven