Eiendomsskattekontoret

Smøla kommune har innført eiendomsskatt for verk og bruk på bakgrunn av kommunestyrets vedtak (8. desember 2016)