Kompetansepluss (BKA)

Hva er Kompetansepluss?


Er du bedriftseier/leder og ønsker å heve den grunnleggende kompetansen til dine medarbeidere, er det nå mulig å få støtte til dette.
Smøla Næringssenter KF kan i samarbeid med bedrifter søke tilskuddsordningen Kompetansepluss om midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. 
Smøla Nærings- og kultursenter KF står for utarbeidelse av søknaden og administrasjon. Bedriften kan i tillegg få tilskudd til vikarutgifter eller tapt arbeidsfortjeneste.
Ordninga omfatter både private bedrifter og kommunale enheter.

  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.
  • Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
  • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentertat den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne.