Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid

I NII sin anskaffelsesstrategi står følgende:

Delmål 3 (2. avsnitt)

Lokale leverandører skal gis tilstrekkelig informasjon om de anbudsprosesser innkjøpssamarbeidet planlegger å gjennomføre. Informasjonen må gis i god tid slik at leverandørene kan planlegge for eventuelle leverandørsamarbeid eller legge gode strategier for å være i stand til å levere tilbud.

Informasjon om kommende anskaffelser.

Arbeidsprogram 2024 (PDF, 150 kB)

 • Konkurransegjennomføringsverktøy
 • Aksesspunkt og kataloghåndteringsverktøy eHandel.
 • Asfalt
 • Forsikringsmeglingstjeneste
 • Rengjøringsmidler og tørk
 • Kontorrekvisita 
 • Cateringrekvisita
 • Kolonialvarer, frossen fisk, egg og fjørfe.
 • Meieriprodukter
 • Kjøtt og kjøttprodukter
 • Frukt og grønt
 • Møbler

 

Arbeidsprogram 2025

 • Legemidler og multidose

 

 

Leverandører som har spørsmål i forbindelse med disse anskaffelsene kan ta kontakt på innkjop@kristiansund.kommune.no eller https://www.nii.as/om-nii