Rådgiving og hoppid-kontor

Ønsker du å starte egen bedrift?

hoppid.no-kontoret tilbyr førstelinje-hjelp for etablerere og gründere. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du  har en ide om å starte egen bedrift.

Om du er i startgropa som gründer kan vi hjelpe deg de første stegene på veien. Tjenesten tilbyr gratis veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd, finansiering, søkeprosesser og nettverksbygging.

Dette vil du få vite mer om i samtale med hoppid-kontoret.

I veiledning er det størst fokus på forretningsmodell og markedsavklaring. Det tilbys mange nyttige kurs og samlinger til svært gunstig pris for gründere i oppstartsfasen.

Kurs og samlinger er publisert på facebook og https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no/Gruenderkurs

 

hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no

På Smøla er det pt. Gunnlaug Kristiansen som er kontaktperson Tlf 97103906