Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Sveiser - Klikk for stort bildeSveising av båtskrog Wigdis Wollan

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Kriterier:

Næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablere som bidrar til vekst ved å skape arbeidsplasser.

Unge, kvinner og nyetablerere skal prioriteres.

Spørsmål rettes til Einar Wikan pr. epost eller på telefon  995 36 595

 

Søknad skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

Søknad skal registreres elektronisk på:  www.regionalforvaltning.no

Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke.

Fullmakt til lokal saksbehandling er gitt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Behandling av søknader skjer to ganger årlig.