Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Da kan du søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner og unge oppfordres spesielt til å søke, og vil bli prioritert.

Utlysning 2. ganger i  året. Frist for å søke i april og oktober.

Frist:

Næringsfondet kan brukes både til bedriftsretta utviklingstiltak og til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre organisasjoner.


Tiltaket må være tidsavgrenset.


Det kan ikke gis støtte til ordinær drift og den skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som konkurransevridende.

Kontakt Einar Wikan pr. epost eller på telefon 71 54 00 80

Søknad skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

Søknad registreres elektronisk på www.regionalforvaltning.no


Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke. Merk: Søknader blir offentlig tilgjengelig med mindre annet er avtalt i forkant.

Fullmakt til lokal saksbehandling er gitt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Behandling av søknader skjer to ganger årlig.

 

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla