Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Søknadsfrist: 26. oktober 2020

Sveiser - Klikk for stort bildeSveising av båtskrog Wigdis Wollan  

Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke, og vil bli prioritert.

Kriterier: Næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablerere som bidrar til vekst ved å skape arbeidsplasser. Unge, kvinner og nyetablerere skal prioriteres.

Spørsmål rettes til Einar Wikan: 995 36 595.

Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

Søk om støtte

Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke. Fullmakt til lokal saksbehandling er gitt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Behandling av søknader skjer to ganger årlig. Søknader blir offentlig tilgjengelig med mindre annet er avtalt i forkant.

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla