Skolemiljøutvalg

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Skolemiljøutvalg 2022/2023
Navn Gruppe Verv
Nora Brevik Elever
Hallvard L. Osen Elever
Gunvor Astrid Folde Foreldrene
Anita L. Johansen Foreldrene
Aina Lie Ansatte
Eli Torgnes repr skoleeier - politisk valgt
Marit N. Hopshaug repr skoleeier