Skolemiljøutvalg

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Skolemiljøutvalg 2020/2021
Navn Gruppe Verv
Jaimie Lüdtke Elever
Linus L. Kjønhaug Elever
Karianne S. Nielsen Foreldrene
Jonathan D. Livingstone Foreldrene
Margit Tysnes Ansatte
Eli Torgnes repr skoleeier - politisk valgt
Marit N. Hopshaug repr skoleeier

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla