Hvem har rett til særskilt norskopplæring?

Elever som ikke har norsk som morsmål og ikke har gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning, kan ha rett til særskilt norskopplæring.

Dette sier Utdanningsdirektoratet.

Artikkelliste