Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring. 

Søknadsskjema til realkompetansevurdering/grunnskole for voksne Realkompetansevurdering/grunnskoleopplæring for voksne. (DOCX, 48 kB)

Skjema fylles ut og innsendes til Smøla voksenopplæring. Før evt. tilbud om skoleplass, vil du bli innkalt til test (realkompetansevurdering) i det/de fag, du ønsker grunnskoleopplæring i. Vi tilbyder opplæring i fagene; Matematikk, norsk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

Smøla voksenopplæring er en enhet under Smøla ungdomsskole, og vi har derfor utdannede faglærere til å ivareta undervisningen i de nevnte fagene.

Opplæringen er gratis.