Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring. Siden det er svært få som søker om slik opplæring, er det aktuelt for kommunen å samarbeide med nabokommunene om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune.