Spesialundervisning for voksne

De som ikke har tilfredsstillende utbytte av grunnskoleopplæring for voksne, har etter sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning. 
Voksne som pga av funksjonshemning eller erverva skader har behov for opplæring i, eller vedlikehold av, grunnleggende ferdigheter, har også rett til å få slik hjelp.

Kontaktinformasjon

Kjersti Andersen
Fung leder kurs og kompetanse
E-post
Telefon 901 45 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 17
6571 Smøla