Spesialundervisning for voksne

De som ikke har tilfredsstillende utbytte av grunnskoleopplæring for voksne, har etter sakkyndig vurdering  rett til spesialundervisning. 
Voksne som pga av funksjonshemning eller erverva skader har behov for opplæring i, eller vedlikehold av, grunnleggende ferdigheter, har også rett til å få slik hjelp.