Eiendomsskatt - Offentlig gjennomsyn

Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn fra 01.03.2024 ved publikumssenteret, Smøla rådhus, og på kommunens hjemmeside.

Dette gjøres på bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, politisk sak 22/23 i møte den 14.12.2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven.

Eiendomsskattelisten (XLSX, 21 kB)

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av: 

adresse, gårdsnummer og bruksnummer, eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskatten forfaller i to terminer, 30.04.24 og 30.10.24

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskattetakst dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret, pb 34, 6571 Smøla

Frist: innen 6 uker etter utlegging av listene