Serviceavdelingen

Serviceavdelinga består av kjøkken, vaskeri og renholdstjeneste.

Besøksadresse

Smøla sykehjem, Straumen.

Om serviceavdelinga

Kjøkkenet på Smøla sykehjem leverer mat til Smøla sykehjem og hjemmeboende.

Vaskeriet vasker sengetøy, håndklær og privat tøy for Smøla sykehjem og arbeidstøy for ansatte.
Vaskeriet tar også oppdrag for bedrifter og private etter avtale. Henvendelse rettes til enhetsleder.

Renholdstjenesten har ansvar for renhold av alle kommunale bygg.

Finn en ansatt

Artikkelliste