Matombringing

Kjøkkenet ved Smøla sykehjem leverer middag. Mat kan bestilles etter sykehjemmets hovedmeny.
Du kan velge stor eller liten porsjon, dietter lages etter avtale.

Bestilling

Daglig mellom klokken 08.30 - 15.00 på tlf 902 67 645

 

Utkjøring

Daglig mellom  klokken 11.20 og 14.30

 

Pris

Stor porsjon kr. 98,-  liten porsjon kr. 82,-.

Hvem kan få Matombringing?

Beboere ved Smøla pensjonærheim.
Beboere i Hopen bofellesskap.
Eldre som har hjemmesykepleie eller hjemmehjelp.
Øvrige eldre, funksjonshemmede eller personer med helsemessige behov, etter konkret vurdering.

Kontaktinformasjon

Helle M. Reitan
Enhetsleder Serviceavdelingen
E-post
Telefon 928 85 151
Kjøkkenet
Bestilling matombringing 08.30-15.00
Telefon 902 67 645