Matombringing

Kjøkkenet ved Smøla sykehjem leverer middag. Mat kan bestilles etter sykehjemmets hovedmeny.
Du kan velge liten, normal eller stor porsjon, dietter lages etter avtale.

Bestilling

Daglig mellom klokken 08.30 - 15.00 på tlf 902 67 645

Meny okt-nov 22 (PDF, 247 kB)

 

Utkjøring

Daglig mellom  klokken 11.20 og 14.30

 

Pris

Middagsporsjon liten: 85,- kr

Middagsporsjon normal: 96,- kr

Middagsporsjon stor: 113,- kr

Utkjøring: middag pr. husstand: 25,- kr

 

Hvem kan få Matombringing?

Beboere ved Smøla pensjonærheim.
Beboere i Hopen bofellesskap.
Eldre som har hjemmesykepleie eller hjemmehjelp.
Øvrige eldre, funksjonshemmede eller personer med helsemessige behov, etter konkret vurdering.

Kontaktinformasjon

Helle M. Reitan
Enhetsleder Serviceavdelingen
E-post
Telefon 928 85 151
Kjøkkenet
Bestilling matombringing 08.30-15.00
Telefon 902 67 645