Redusert bemanning/kapasitet

Redusert bemanning fra 01.06.2024

Vi har for tiden redusert bemanning.  Som en konsekvens av dette blir telefonhenvendelser i liten grad besvart.  Videre har vi liten/ingen kapasitet til fysisk møte på kontoret.  Vi anbefaler at du sender dine spørsmål og henvendelser på epost.  

 

Epost: tom.hoibjerg@smola.kommune.no

Epost: postmottak@smola.kommune.no