Byggeregler

Regelverket hjelper oss med å sikre at byggene vi bor og jobber i er gode, trygge og tilpasset behovene våre.

I Norge har vi regler som handler om bygging av hus og planlegging av områder. Disse reglene er viktige for å sikre at bygningene er trygge og gode å bo i. Det finnes forskjellige regler som heter plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10). I tillegg har vi også planer som kommuneplaner og reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven  (pbl)

Plan- og bygningsloven er en lov som sier hvordan man skal planlegge og bygge. Den hjelper oss med å bestemme hvor man kan bygge, hva slags hus man kan bygge, og hvilke regler man må følge. Kommunene lager også planer som kalles kommuneplaner og reguleringsplaner for å bestemme hvordan områdene skal se ut og hva man kan gjøre der.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift  er en slags ekstra regelbok som gir mer detaljerte regler om hvordan bygg skal være. Den sier for eksempel noe om hvordan husene skal være trygge, hvordan man kan spare energi og hvordan de skal være tilgjengelige for alle.  Vi benytter flere veiledninger til forskriften. På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner man veiledning til forskriften.  Videre benytter vi veilederen Grad av utnytting.

Byggesaksforskriften (SAK10)

Byggesaksforskriften (SAK10) handler om hvordan man skal søke om å bygge og hva som må være med i søknaden. Den sier også hvem som har ansvar for å søke og bygge, og hvordan man skal følge opp reglene underveis.  På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner man veiledning til forskriften.

Alt dette regelverket hjelper oss med å sikre at byggene vi bor og jobber i er gode, trygge og tilpasset behovene våre. Det er viktig å følge reglene så vi kan ha fine og trygge bygninger rundt oss.

Artikkelliste