Reguleringsplan

AI generert illustrasjon.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.

Oversikt reguleringsplaner

(Det er for tiden problemer med planen for Kvolpøya/Kvalpøya.  Vi vil se på saken straks vi får kapasitet til det.)

Reguleringsplaner
Nettsted Leverandør Ajourført
Kommunekart.com Norkart 01.12.22
GISLINE WebPlan Norkart 01.01.23
Geoinnsyn/Nois - tung Norconsult xx.xx.18
Geoinnsyn/Nois - lett Norconsult xx.xx.18

Se tegneregler (plakat)