SU

Samarbeidsutvalg forkortet SU er et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som skal finnes ved alle grunnskoler i Norge. SU skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for FAU, to for elevene og to for kommunen.

Samarbeidsutvalget 2022/2023
Verv Navn Gruppe
Leder Gunvor Astrid Folde Foreldrerepresentant
Nestleder Nora Brevik Elevrådsleder
Medlem Hallvard L. Osen Elevrådsrepresentant
Medlem Anita L. Johansen Foreldrerepresentant
Medlem Helge Sveindal Rosfjord Lærerrepresentant
Medlem Mari N. Jørgensen Lærerrepresentant
Medlem Aina Lie Representant for andre ansatte
Medlem Eli Torgnes Politisk valgt kommunerepresnetant
Medlem Marit N. Hopshaug Kommunerepresentant