Utlegging av manntall

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget i september 2021.

Informasjon vedrørende nye omsorgsboliger

Smøla kommune har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger. I inneværende år er det satt av penger til oppstart av byggeprosjektene, både på Hopen og Straumen. Det er ca. 12 boliger som skal bygges på Hopen for funksjonshemmede, og ca. 24 boliger som skal bygges på Straumen, tiltenkt for eldre. Planleggingsfasen har derimot tatt lengre tid enn forventet på grunn av flere forhold.

Høring og offentlig ettersyn - Vikan Havn Smøla havneutvikling

Forhåndsstemme

Fra og med 10. august til og med 10. september

Sykepleierlederprisen 2019

NSF Møre og Romsdal deler ut prisen «årets sykepleier/sykepleierleder» til medlemmer som bidrar til sykepleiefaglig utvikling og som fortjener å bli satt pris på i hverdagen.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

Hvert år den 8. mai hedres de som har gjort en slik innsats. Enten de var i Tysklandsbrigaden for 72 år siden eller det var i senere operasjoner. Er du en som ikke har fått slik oppmerksomhet, eller kjenner du en, en venn, familie eller andre?

Stille liste til valget 2023

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Pass på at vannet ikke fryser - enkle forhåndsregler kan gi store besparelser!

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Pass på at vannet ikke fryser - enkle forhåndsregler kan gi store besparelser!

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Stikk Ut!

Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

Planlegger dere bryllup? - Søk om prøving av ekteskap digitalt.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.