Åpent informasjonsmøte 29. Januar

Dato: 29. januar

Kl: 18:00

Sted: Smøla rådhus, kommunestyresalen

Smøla Havn- og Industripark (SHIP)

Tema for møtet:

  • Framdrift på industritomta
  • Retningslinjer/salgs- og leiepriser av næringsareal
  • Sjarkkaia tatt i bruk
  • Servicebygg 2025
  • Ny kaifront Vikan 2024
  • Trafikk på kaiene
  • Tilgang på strøm og vann i området

 

Det vil være ulike innledere til hvert tema.

Åpent for alle.

VELKOMMEN!

Ship logo mørk tekst - Klikk for stort bilde LK