Avholdt møte om Smøla Havn- og Industripark (Ship)

Det ble et veldig godt oppmøte fra innbyggere og næringsliv da Smøla kommune sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og NEAS orienterte om Smøla Havn og Industripark mandag 29. januar. 

Kommunens innsats med ny kai for sjarkflåten, og investering av ny kran i Smøla Havn og Industripark ble godt belyst.

Videre orienterte ordfører Svein Roksvåg om status for industriområdet, hvilke arbeider som allerede er utført og hvilken innsats som forberedes for de neste to årene.

Rederiet Hopmark sin satsning med bygging av fryseri og etablering av fiskemottak med utsalg ble også nevnt.

 

Kommunedirektør Birgit I. Eckhoff orienterte om vedtak fra Smøla kommunestyre. Det omhandlet leie- og kjøpsbetingelser av tomter og leiepriser på flytekaia.

Havnefogd Knut Mostad (Kristiansund og Nordmøre Havn) leverte en grundig orientering om forestående kai-bygging i Vikan inneværende år.

Denne presentasjonen omhandlet blant annet anløp og inntekter ved havnene på Smøla.

Administrerende direktør i NEAS Knut Hansen og Ronny Holm og Bjørn Hammer fra Mellom AS la frem en utredning om hvilke muligheter som finnes for å etablere bedre og kraftigere strømtilførsel til Smøla.

Fra de om lag 50 oppmøtte tilhørerne kom det mange gode innspill, men også viktige spørsmål til foredragsholderne.

KNH Knut Mostad - Klikk for stort bildeHavnefogd Knut Mostad (Kristiansund og Nordmøre Havn) GK NEAS og Mellom - Klikk for stort bildeAdministrerende direktør i NEAS Knut Hansen og Ronny Holm og Bjørn Hammer fra Mellom AS GK