Beredskapsmelding - Farevarsel - ekstremværet "Ingunn" - oppdatert informasjon kl. 21.00

Ingen ny informasjon etter beredskapsmøtet kl. 21.00. Beredskapsledelsen følger situasjonen videre.

Det er strømbrudd på deler av Smøla, og strømselskapet Mellom har gitt beskjed om at det blir utbedret når værforholdene tillater det.