Ledig stilling - miljøveileder

Smøla kommune har ledig 80 - 100 % vikariat som miljøveileder med arbeidssted p.t. Smøla barneskole. Ved en fullstilling kan en mindre andel av stillingen være knyttet til SFO.

Søknadsfrist: 14.04.24

Varighet: skoleåret 2024/25. I siste del av skoleåret kan det påkomme noen endringer i stillingens innhold. 

Arbeid- og ansvarsområde for miljøveilederen er forsterket opplegg for enkeltelever/ elevgrupper med utfordringer innen sosial kompetanse og utagerende adferd, veiledning til andre yrkesgrupper i skolen og andre miljøterapeutiske oppgaver.

Les mer om stillingen 

Søk på stillingen