Nasjonal bekymringsmelding

Nå kan du sende inn bekymringsmelding digitalt til barneverntjenesten.

Kommunene i IKT Orkidé har nå tatt i bruk nasjonal løsning for innsending av bekymringsmelding. Du registrerer meldingen digitalt og den sendes direkte til barneverntjenesten på en sikker og rask måte. Barneverntjenesten ønsker fortsatt at du tar kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen.

Både privatpersoner og offentlig ansatte kan sende inn bekymringsmelding i den nasjonale løsningen. Det er også lagt til rette for at barn og unge kan finne god og relevant informasjon.

Ønsker du å være anonym, må du laste ned skjemaet og sende det i vanlig brevpost.

Du finner god informasjon om hvordan du sender inn på kommunenes hjemmesider. Eller gå direkte til en av følgende sider:

https://www.bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/

https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/

Du logger på med ID-porten og meldingen bli sendt kryptert og sikkert til barneverntjenesten sitt fagsystem.

Kommunene i IKT Orkidé er: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nasjonal bekymringsmelding er utviklet i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kommunenes Sentralforbund (KS).