Smøla ungdomsråd

Smøla ungdomsråd består av 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.
Årets ungdomsrådsvalg ble avholdt ved Smøla barne- og ungdomsskole fredag 03.12.21              

Ungdomsrådet har som tradisjon å invitere 7. klasse, hele ungdomsskolen og elever fra VGS til valg-arrangementene sine. Grunnet smittevernsrestriksjoner var det i år kun elever i 7.- 10. trinn som var til stede under valget, og det hele foregikk klassevis inne på klasserommene.
Ungdomsrådet presenterte sitt arbeid i klassene, før hver klasse gjennomførte et gruppearbeid for å finne ut hva ungdommen på Smøla ønsker mer fokus på fremover. Til sist ble alle kandidater presentert via video, valgkomiteens innstilling lagt frem og selve valget gjennomført.
Ungdomsrådet takker for engasjementet hos alle som deltok!

Nytt ungdomsråd velges formelt av kommunestyret i deres siste møte før jul.
Det ble til sammen avgitt  stemmer i valget, noe som ga følgende innstilling som sendes videre til Smøla kommunestyre:

Elise Lura                   LEDER 1 år
Halvard Osen            Nestleder 1 år
Edith Rokstad            Medlem 1 år

Øvrige medlemmer:
Nora Brevik

Johan Kristian Torset Roksvåg

Lukas Albert Rokstad Sætran

Ingvild Pettersen Meese      

1. vara - Inger Marie Spersøy Nielsen

2. vara – Mie Martinsen

3. vara – Amanda Kvammen

4. vara – Sofie Severine Skaret

5.vara – Linus Lura Kjønhaug

6.vara – Vegard Baadnes

7.vara – Audun Holmen Lie.

Finn en politiker

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Adresse

Pb 34
6571 Smøla