Smøla ungdomsråd

Smøla ungdomsråd består av 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.
Årets ungdomsrådsvalg ble avholdt ved Smøla barne- og ungdomsskole fredag 27.11.20

Ungdomsrådet har som tradisjon å invitere 7. klasse, hele ungdomsskolen og elever fra VGS til valg-arrangementene sine. Grunnet smittevernsrestriksjoner var det i år kun elever i 7.- 10. trinn som var til stede under valget, og det hele foregikk klassevis inne på klasserommene.
Ungdomsrådet presenterte sitt arbeid i klassene, før hver klasse gjennomførte et gruppearbeid for å finne ut hva ungdommen på Smøla ønsker mer fokus på fremover. Til sist ble alle kandidater presentert via video, valgkomiteens innstilling lagt frem og selve valget gjennomført.
Ungdomsrådet takker for engasjementet hos alle som deltok!

Nytt ungdomsråd velges formelt av kommunestyret i deres siste møte før jul.
Det ble til sammen avgitt 76 stemmer i valget, noe som ga følgende innstilling som sendes videre til Smøla kommunestyre:

Elise Antonsen Lura                   LEDER 1 år
Hallvard Lervik Osen                  Medlem 1 år
Martin Kjønnø Soleim                 Medlem 1 år
Linus Lura Kjønhaug                  Medlem 1 år
Edith Rokstad                             Medlem 2 år
Nora Brevik                                 Medlem 2 år
Johan Kristian Torset Roksvåg   Medlem 2 år

Audun Holmen Lie                     Vara 1
Inger Marie Spresøy Nielsen     Vara 2
Vegard Roksvåg Baadnes         Vara 3
Amanda Lervik Kvammen          Vara 4

Bilde av det nye rådet kommer snart!

Finn en politiker

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon 928 97 776
Mobil 928 97 776

Adresse

Pb 34
6571 Smøla