Ungdomsfiske 2024 - ønsker tilbud på leie av fartøy og skipper

Smøla kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av Ungdomsfiske 2024.

Ungdomsfiske legger til rette for at ungdommer mellom15 og 25 år kan søke sommerjobb, og få prøvd seg som fisker. Kommunen vil leie inn fartøy og skipper/mannskap, som veileder og fungerer som mentor for en gruppe ungdommer. Ungdommene vil ha egen kvote, og ordningen er regulert av egen forskrift. Det er ikke anledning til å drive ordinært fiske mens ungdommene er om bord. Ungdommene vil få sikkerhetsopplæring, informasjon og opplæring om råstoff og kvalitet, og innsyn i flere andre områder som gjelder fiskerinæringens verdikjede. 

 • Fisket skal foregå i løpet av skolens sommerferie, mellom 22. juni og 19. august.
 • Det skal fiskes i minst 5 dager i uka, med fleksibilitet for dårlig vær.
 • Fartøyet må enten være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret. Skipper/mentor skal ha nødvendige sertifikater og erfaring fra fiskeri.
 • Det skal helst kunne fiskes med to ulike redskap, men det er ikke et krav.
 • Det skal kompenseres for landligge grunnet teknisk feil.
 • Båt og utstyr skal være i forskriftsmessig stand.
 • Det kan kreves politiattest for skipper/veileder.

  Tilbudet skal inkludere følgende:
 • Pris for leie av båt med skipper/veileder, inkludert utstyr og redskap. 
 • Utgifter for drivstoff
 • Antall ungdommer det er plass til om gangen.
 • Hvilke uker fartøy og skipper har anledning til å delta. 
 • Opplysninger om fartøyet og type fiske som kan utføres.
 • Opplysninger om skipper/veileder (CV).
 • Planlegging, forberedelser og organisering av selve fisket og opplæring om bord.

 

Skriftlig tilbud sendes Einar.Wikan@smola.kommune.no innen 10.april 2024.

Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt, kapasitet, redskap og skipper/veileders erfaring. Det kan komme endringer i forutsetningene når forskriften om ungdoms rett til å delta i Ungdomsfiske 2024 blir klar. 

Smøla kommune forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at kommunen mottar tilskudd som omsøkt hos Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Kommunen vil lyse ut sommerjobb for ungdom som fisker når nødvendig informasjon er på plass, følg med på kommunens nettsider og sosiale medier. 

For mer informasjon, kontakt prosjektledelse i Nordmøre Fiskebåt: 913 29 242 | birgit@nordmorefiskebat.no, eller Nordmøre Fiskebåt

Ungdomsfiske - Klikk for stort bilde 

Unge fiskere sammen med mentor - Klikk for stort bilde Nordmøre Fiskebåt