Vil du bli lærling i kommunen?

Smøla kommune har ledige læreplasser innen følgende fagområder:

Helsefagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

  • Helsefagarbeider
    • Arbeidssted: sykehjem/hjemmetjeneste og Hopen bofellesskap
    • 100 % stilling. Turnus med arbeid hver 3. helg
  • Barne- og ungdomsarbeider
    • Arbeidssted: skole og barnehage
    • 100 % stilling

Ønsker du læreplass i andre fag som faller inn under kommunens arbeidsområder, er du velkommen til å ta kontakt med oss om eventuelle muligheter for læreplass også i andre fag.