Ansattoversikt


Serviceavdelingen

Ansatte i avdelingen Serviceavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bestilling matombringing 902 67 645
Østsideveien 122
902 79 369
Renholder
Renholder
Wandee Choeikhundthod
Renholder
Linda Gjøstøl
Renholder
Anne Sofie  Hansen
Renholdsoperatør
Jorid Hepsø
Kokk 902 67 645
Randi Johansen
Kokk 902 67 645
Ingrid R. Jünge
Kokk 902 67 645
Hildur Marie G.  Lervik
Renholder
Eleonor Montecillo
Renholdsoperatør
Watsana Oraphap
Assistent vaskeri/ kjøkken 902 79 369
Ewa Pawlowicz
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Renholder
Malgorzata Sekuterska
902 79 538
Renholder
Unn Skaget
Renholdsoperatør
Bente O.  Skillingen
Assistent vaskeri/kjøkken 902 79 369
Loralyn Sundet
Kokk 902 67 645
Rolf Olav Sørstrand
Renholder
Oddrun Sørøy
Assistent matombringing