Ansattoversikt


Aktivitet og boveiledning

Ansatte i avdelingen Aktivitet og boveiledning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 13 336
Miljøarbeider 71 54 02 78
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Camilla M. Betten
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Lærling helsefagarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Avdelingsleder 71 54 02 78
Aktivitør 902 16 835
71 54 02 78
71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Arbeidsleder 901 13 336
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona G. Stensønes
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78

Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 71 28 45 30
Tore Grøsvik

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
71 54 47 02
71 54 47 02
908 93 442
Vaktmester 918 59 829
901 13 336
Fung leder kurs og kompetanse 901 45 532
Kjersti Andersen
Lærer 909 65 041
Trine Andersen
Miljøarbeider 71 54 02 78
Prosjektleder TVB 904 79 524
Adjunkt 908 55 615
Lotte Bentzen
NAV-leder 55 55 33 33
Bente Width Berg
Barnevernleder 479 04 181
Bente Width Berg
Byggesaksbehandler 904 78 936
Robin Bergli
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742
Heidi Berland
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Camilla M. Betten
Maskinist
Ungdomsarbeider
Ronja M. Betten
Lærer 482 30 226
Marit Bjerknes
Kommunelege 71 54 46 60
Miljøarbeider 71 54 02 78
Renholder
Lærer 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Veileder 55 55 33 33
Kommunalsjef 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Førstesekretær 71 54 46 60
Lærling 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Adjunkt med tilleggsutdanning 906 23 975
Tonje Annette Eide
Lærer 906 74 198
Ester Eines
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
902 54 178
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Prosjektleder 903 67 580
Nina Fagerheim
Førstesekretær 902 17 407
Avdelingsleder hjemmetjenesten 902 16 789
Ergoterapeut og frisklivskoordinator 959 25 690
Synnøve Follestad
Miljøterapeut 71 54 02 78
Driftsleder Gurisentret 952 19 008
Musikk- og kulturskolemedarbeider 915 39 312
Asgeir Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Evangeline Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Linda Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Vegard Gjøstøl
Kommunelege 71 54 46 60
Fagarbeider
Sykepleier 71 54 47 00
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Miljøarbeider 71 54 02 78
Barne- og ungdomsarbeider 900 36 774
Liv Frøydis Hakkebo
Assistent og lærer 909 56 230
Marita Hakkebo
Assistent 71 54 02 78
Skipsfører 913 61 123
Miljøarbeider 71 54 02 78
Enhetsleder/økonomisjef 950 20 472
Torstein Hamnes
Musikk- og kulturskolearbeider
Liddvard Mareno Hannasvik
Renholder 71 54 47 90
Anne Sofie Hansen
Skipsfører
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Anna-Inga Haugtrø
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Jorid Hepsø
Kulturskolemedarbeider
Anders Hermstad
Lærer 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Førstesekretær 905 45 906
Margret S. Holberg
Avdelingsleder 71 54 02 78
Enhetsleder/rektor barneskole 71 54 45 00 915 75 608
Margareth B. Holm
Aktivitør 902 16 835
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Assistent 907 48 013
Gerd Halldis Holmen
Rådgiver - stedfortredende rektor - lærer 482 72 478
Kai Magne Holmen
Kontaktperson 479 04 181
Tove Kristin Holmen
477 11 940
Stine Hopmark
Barne- og ungdomsarbeider 481 98 460
Ingunn Tove Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage 902 70 619
Laila Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole 71 54 45 00 977 76 851
Marit N. Hopshaug
Assistent og SFO-ansvarlig 906 72 971
Gretha Høghaug
Leder, Bygg & Forvaltning 918 02 271
Tom Reidar Høibjerg
Assistent 907 13 185
Annbjørg Iversen
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Kokk 71 54 47 31
Randi Johansen
71 54 02 78
Lærer 482 90 124
Jorun Marie Jonassen
Kokk 71 54 47 31
Ingrid R. Jünge
Adjunkt 906 23 498
Mari Neunkirchen Jørgensen
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Driftsleder Smølahallen 941 42 697
Lærer 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Vaktmester 976 59 137
Skipsfører
902 20 548
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Lærer 480 20 186
Alisa Kovera
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Skatteoppkrever 905 45 904
Ingrid Kristoffersen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Maskinist
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Kokk 71 54 47 31
Hildur Marie G. Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Assistent 909 59 140
Tove Lervik
Miljøarbeider 476 72 212
Evelyn Lie
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år 900 95 473
Ledende helsesøster / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Fagkonsulent landbruk 904 09 070
Tonje Beate Lyngvær
Lærling 902 61 770
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Lærer 900 65 651
Line Mehlum
Miljøarbeider 71 54 02 78
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Førstesekretær 905 39 533
Trine B. Moltu
Renholder 71 54 47 90
Eleonor Montecillo
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Fagarbeider
Assistent 906 17 038
Gunnar Nordheim
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Gunnar Nordheim
Assistent 908 93 442
Marie Nordheim
Assistent 902 61 770
Arbeidsleder 901 13 336
Lærer 900 89 601
Maria Edvardsen Novstad
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Watsana Oraphap
Assistent 907 83 503
Jostein Osen
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
55 55 33 33
Ordfører 71 54 46 11 928 61 949
Roger Osen
Kafé-ansvarlig 71 54 26 00
Assistent vaskeri/ kjøkken 71 54 47 34
Ewa Pawlowicz
Kontaktperson 479 04 181
Liv Torunn L. Pettersen
Veileder 55 55 33 33
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Planlegger 904 74 642
Liliana Ramsing
IKT-konsulent 911 53 844
Kjetil Rangnes
Lærer 480 89 715
Christer Reiråskag
Avdelingsleder Kurs og kompetanse 971 12 083
Eli Reistad
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Helsesøster 902 16 237
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Personalkonsulent 930 14 960
Tove N Rokstad
Vedlikeholdsleder 918 59 828
Bjørn Terje Roksvåg
Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Miljøarbeider 71 54 02 78
Lønnskonsulent 905 69 819
Aslaug Beatrice Rødahl
Veileder 55 55 33 33
Konsulent 905 41 433
Tove Kristin Røsand
Lærer 900 93 569
Yvonne Groven Røstad
Renholder 71 54 47 90
Malgorzata Sekuterska
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L. Sivertsen
Assistent 909 43 023
Marit Gulla Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Rådmann 71 54 46 12 913 05 429
Kirsten S. Skaget
Renholder 71 54 47 90
Unn Skaget
Førskolelærer 902 61 770
Kulturrådgiver 979 86 532
Laila Skaret
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Enhetsleder publikumssenteret 938 52 266
Oddrun Skomsøy
Miljøterapeut 71 54 02 78
Helsefagarbeider
Maskinist
Lærling

97696592

Avdelingsleder Smøla kulturskole 928 97 776
Ann Helen Stamnsve
Lærer 907 12 075
Hanne Roksvåg Stensø
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona G. Stensønes
Førstesekretær 905 35 279
Oddny Stensønes
Kontaktperson 479 04 181
Veileder 55 55 33 33
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Flyktningekonsulent 476 72 212
Kari Strøm
Konsulent 926 22 899
Ann Karin Strømme
Fagarbeider 910 05 485
Lærer 908 74 711
Linda Stølen
Assistent vaskeri/kjøkken 71 54 47 34
Loralyn Sundet
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Assistent 907 38 599
Ellen Sophie Sættem
Miljøarbeider 71 54 02 78
Spesialsykepleier 902 20 595
Vaktmester 976 68 357
Olav Sørstrand
Kokk 71 54 47 31
Rolf Olav Sørstrand
Renholder 71 54 47 90
Oddrun Sørøy
Lærer 908 56 412
Karoline Thomassen
Miljøterapeut i førskolelærerstilling 71 54 12 81 902 08 691

41219176

Eli Torgnes
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda Torvik
Prosjektleder Vikan Havn 916 63 050
Assistent matombringing 71 54 47 90
Enhetsleder TVB 954 05 654
Birger Træthaug
Lærer 908 59 125
Lena Tuven
Lærer 908 86 530
Lisa Tuven
Førskolelærer 71 54 12 81 902 08 691

98034992

Lærer 907 36 905
Ingrid Tysnes
970 20 282
Inspektør/avdelingsleder 71 54 45 00 952 77 774
Yngve Vean
Miljøveileder 909 11 926
Anne Kathrine Wang
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Assistent 900 52 628
Natalia Winnik
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski

Bygg og forvaltning

Ansatte i avdelingen Bygg og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 904 78 936
Robin Bergli
Leder, Bygg & Forvaltning 918 02 271
Tom Reidar Høibjerg
Fagkonsulent landbruk 904 09 070
Tonje Beate Lyngvær
Planlegger 904 74 642
Liliana Ramsing
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentral 113
71 54 47 02
71 54 47 02
Ekspedisjon 71 54 46 60
Vakthavende lege 116117
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742
Heidi Berland
Kommunelege 71 54 46 60
Førstesekretær 71 54 46 60
902 54 178
Prosjektleder 903 67 580
Nina Fagerheim
Førstesekretær 902 17 407
Avdelingsleder hjemmetjenesten 902 16 789
Ergoterapeut og frisklivskoordinator 959 25 690
Synnøve Follestad
Sykepleier 71 54 46 60
Kommunelege 71 54 46 60
Sykepleier 71 54 47 00
902 20 548
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år 900 95 473
Ledende helsesøster / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Fysioterapeut 901 78 972
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Helsesøster 902 16 237
Hjelpepleier 71 54 46 60
Helsefagarbeider
Klinisk sosionom 916 80 033
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
Spesialsykepleier 902 20 595

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
NAV-leder 55 55 33 33
Bente Width Berg
Veileder 55 55 33 33
55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33

Ordførergalleri fra 1960..

Ansatte i avdelingen Ordførergalleri fra 1960..
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
1974 - 1975
Olaf Birkeland
1968 - 1969
Petter Dalen
1988 - 1991
Joralf Flataukan
1976 - 1979
Karle Gjernes
1972 - 1975
Einar Korsand
1991 - 2011
Iver Nordseth
1980 - 1985
Gudmund Restad
1964 - 1967 / 1970 - 1970
Aksel Stølen
1960 - 1963
Henning Talleraas
1975
Oddleif I. Torske
1985 - 1987
Hans Vallestad

Ordførergalleriet 1838 - 1959

Ansatte i avdelingen Ordførergalleriet 1838 - 1959
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
1958 - 1959
Harald Berg
1935 - 1941
Johs Kr. Bjøringsøy
1952 - 1959
Harald Dønheim
1929 - 1930
O. Th. Engdahl
1843 - 1844
Jørgen Foss
1946 - 1947
Olav J. Gjernes
1948 - 1959
Ove Gjernes
1938 - 1941
Johan Gjøstøl
1946 - 1951
John Grimsmo
1864 - 1871
Jonas Halse
1946
Ivar Hestnes
1838 - 1942
Halvor Chr. Heyerdahl
1885 - 1892
Iver Paulsen Høsteng
1945
Isak Isaksen
1849 - 1850
Halvor Kulø
1915 - 1928
Halvard Knutsen Kuløy
1872 - 1877
Knut Kuløy
1931 - 1937
John Lervik
1932 - 1941 + 1945
Hermann F. Meese
1860 - 1863
Sverker Moe
1851 - 1855
Daniel A Rognskaug
1948 - 1959
Jakob Rokstad
1932 - 1934
Johan Rokstad jr.
1946 - 1947
Arthur Rosvoll
1945
Ola Schjølberg
1915 - 1919
P. M. Skartnes
1878 - 1884 / 1893 - 1909
Ole Soleim
1845 - 1848 / 1856 - 1859
Paul Ulrik Stabell
1920 - 1922
L. Taknæs
1923 - 1931
A. Talleraas
1910 - 1913 / 1915 - 1919 / 1923 - 1927 + 1946
Bastian Width
1920 - 1922 / 1928 - 1931
John Wullum

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
H 901 45 532
Kjersti Andersen
Frp 907 64 661
Nils Baadnes
Ap 482 38 830
Sindre Holberg
Ap 415 43 801
Tove Kristin Holmen
Ap 976 76 028
Stine Hopmark
H 977 76 851
Marit Hopshaug
Ap 400 73 179
Ingrid Jünge
Sp 480 53 067
Kristin Kanestrøm
Ap 472 97 334
Håvard Knutsen
Ap 909 85 402
Jørgen Lie
Sp 911 10 581
Arve Moe
Ap 477 16 465
Jan Eirik Nordseth
Ap 412 87 886
Eldbjørg Osen
Ordfører 928 61 949
Roger Osen
V 930 14 960
Tove Rokstad
Sp 975 98 966
Svein Roksvåg
Ap 482 83 887
Ragnhild Rødahl
Ap 984 18 728
Ap 940 37 375
Marcus Svenning
Ap 924 09 739
Bjørn Sørlie
Ap 466 41 446
Alf Ole Ødegård

Publikumssenteret

Ansatte i avdelingen Publikumssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Publikumssenteret 71 54 46 00
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Førstesekretær 905 39 533
Trine B. Moltu
Konsulent 905 41 433
Tove Kristin Røsand
Enhetsleder publikumssenteret 938 52 266
Oddrun Skomsøy
Førstesekretær 905 35 279
Oddny Stensønes

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Rådmann 71 54 46 12 913 05 429
Kirsten S. Skaget
Prosjektleder Vikan Havn 916 63 050

Serviceavdelingen

Ansatte i avdelingen Serviceavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bestilling matombringing 902 67 645
Østsideveien 122
902 79 369
Renholder
Renholder 71 54 47 90
Evangeline Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Linda Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Anne Sofie Hansen
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Jorid Hepsø
Kokk 71 54 47 31
Randi Johansen
Kokk 71 54 47 31
Ingrid R. Jünge
Kokk 71 54 47 31
Hildur Marie G. Lervik
Renholder 71 54 47 90
Eleonor Montecillo
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Watsana Oraphap
Assistent vaskeri/ kjøkken 71 54 47 34
Ewa Pawlowicz
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Renholder 71 54 47 90
Malgorzata Sekuterska
902 79 538
Renholder 71 54 47 90
Unn Skaget
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Renholder
Assistent vaskeri/kjøkken 71 54 47 34
Loralyn Sundet
Kokk 71 54 47 31
Rolf Olav Sørstrand
Renholder 71 54 47 90
Oddrun Sørøy
Assistent matombringing 71 54 47 90

Smøla barnehage

Ansatte i avdelingen Smøla barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestsideveien 2565 902 61 770 902 70 438
Trettnesveien 8 71 54 12 81 902 08 691
Nyjordsveien 1387 71 54 02 73 900 62 681
901 73 496 902 69 757
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Assistent 902 61 770
Lærling 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Assistent 901 73 496
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Enhetsleder/styrer barnehage 902 70 619
Laila Hopshaug
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Lærling 902 61 770
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Assistent 902 61 770
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L. Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Førskolelærer 902 61 770
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Miljøterapeut i førskolelærerstilling 71 54 12 81 902 08 691

41219176

Eli Torgnes
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda Torvik
Førskolelærer 71 54 12 81 902 08 691

98034992

Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

Smøla barneskole

Ansatte i avdelingen Smøla barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 93 442
Lærer 909 65 041
Trine Andersen
71 54 45 00
Adjunkt 908 55 615
Lotte Bentzen
Lærer 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Adjunkt med tilleggsutdanning 906 23 975
Tonje Annette Eide
Lærer 906 74 198
Ester Eines
Assistent og lærer 909 56 230
Marita Hakkebo
Lærer 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Enhetsleder/rektor barneskole 71 54 45 00 915 75 608
Margareth B. Holm
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Assistent 907 48 013
Gerd Halldis Holmen
Assistent og SFO-ansvarlig 906 72 971
Gretha Høghaug
Assistent 907 13 185
Annbjørg Iversen
Adjunkt 906 23 498
Mari Neunkirchen Jørgensen
Lærer 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Lærer 480 20 186
Alisa Kovera
Assistent 909 59 140
Tove Lervik
Lærling
Jessica Møyholm
Lærer 907 82 171
Jannicke Nesje
Assistent 907 83 055
Irene S. Nordby
Assistent 906 17 038
Gunnar Nordheim
Assistent 907 83 503
Jostein Osen