Ansattoversikt


Aktivitet og boveiledning

Ansatte i avdelingen Aktivitet og boveiledning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 13 336
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Avdelingsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Aktivitør 902 16 835
71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Arbeidsleder 901 13 336
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78

Andre offentlige tjenester

Ansatte i avdelingen Andre offentlige tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800
Tannlege 71 28 45 30
Sykepleier
71 58 90 50
70 11 87 00

Bygg og forvaltning

Ansatte i avdelingen Bygg og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, Bygg & Forvaltning 908 18 909
Fagkonsulent landbruk 71 54 46 00
Tonje Beate Lyngvær
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski
Rådgiver Byggesak 915 65 489
Marte Åshamar

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder voksenopplæringen og programrådgiver flyktningtjenesten 952 50 376 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Lotte Bentzen
977 12 949
Miljøveileder/bosettingsansvarlig 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Anne Kathrine Wang

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentral 113
71 54 47 02
71 54 47 02
Ekspedisjon 71 54 46 60
Vakthavende lege 116117
909 74 778
Helsesykepleier 902 16 789
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742

Telefontid:

man-fre: 13.00-15.00

Heidi Berland
Hovedverneombud
Unni Betten
Jordmor 902 76 201

Jordmor vil være tilstede 1-2 ganger per uke, og dere avtaler tid for kontroller sammen.

Lise Marie Brændeland
Førstesekretær 71 54 46 60
902 54 178
Førstesekretær 902 17 407
Kommunelege 71 54 46 60
Sykepleier Kreftkoordinator 71 54 47 00
955 51 808
902 20 548
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Enhetsleder Helse og omsorg 907 83 615
Fysioterapeut 913 48 727
Katrine F. Lien
Fysioterapeut 901 78 972
Fysioterapeut 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Hjelpemiddelansvarlig 906 29 266
Psykiatrisk sykepleier 476 86 789
Helsefagarbeider
Klinisk sosionom/Familieterapeut 916 80 033
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Avdelingsleder hjemmetjenesten 468 83 130
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
900 55 806

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 414 45 291
Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunedirektør 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Prosjektleder 991 08 197
Steffen G. Iversen
Økonomisjef 926 22 899
Ann Karin Strømme
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Personal- og organisasjonssjef 930 14 960
Tove N Rokstad

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
NAV-leder 55 55 33 33 959 93 130
Bente Width Berg
Veileder 55 55 33 33 941 95 379
Veileder 55 55 33 33 412 36 538
Veileder 55 55 33 33 412 40 278
barnevernspedagog 412 46 935
Jennifer N. Ross
Veileder 55 55 33 33 412 36 586

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører - H 901 45 532
Kjersti Andersen
varamedlem - Ap 992 92 460
varamedlem - Sp 458 60 899
medlem - H 971 75 182
Mikal Arild Eines
varamedlem - V 413 73 360
varamedlem - Sp 478 18 616
medlem - STT 977 20 923
Mette Grødahl
varamedlem - V 934 39 454
medlem - Ap 984 42 890
Synøve J. Gulla
varamedlem - H 911 43 264
varamedlem - H 977 76 851
Marit Hopshaug
varamedlem - H 923 07 551
varamedlem - V 996 98 236
varamedlem - Sp 934 45 445
varamedlem - Ap 405 20 750
varamedlem - Sp 922 86 793
medlem - Sp 480 53 067
Kristin Kanestrøm
varamedlem - STT 954 14 142
varamedlem - Ap 909 85 402
Jørgen Lie
medlem - Ap 975 32 987
Heidi A. Lura
medlem - Sp 911 10 581
Arve Moe
varamedlem - H 413 14 214
medlem - Sp 455 17 559
Tiril Marie K. Næss
varamedlem - STT 476 38 185
varamedlem - Sp 911 53 844
varamedlem - Sp 976 02 063
varamedlem - V 900 99 244
varamedlem - STT 411 60 420
medlem - Sp 930 55 385
Sigmund Roksvåg
Ordfører - Sp 975 98 966
Svein Roksvåg
medlem - Ap 482 83 887
Ragnhild Rødahl
varamedlem - Sp 456 95 219
varamedlem - Ap 984 18 728
varamedlem - Ap 992 92 460
varamedlem - STT 480 79 556
5. vara - Høyre
medlem - V 994 57 855
Arild Sætran
medlem - Sp 908 50 465
Tore Sætran
medlem - Ap 924 09 739
Bjørn Sørlie
varamedlem - Sp 958 52 754

varamedlem - Ap 977 76 609
medlem - Sp 412 19 176
Eli Torgnes
varamedlem - Ap 942 78 532
medlem - Ap 911 64 875

Tine Elise Tuven
varamedlem - Ap 913 94 519
medlem - Ap 466 41 446

Alf Ole Ødegård

Publikumssenteret

Ansatte i avdelingen Publikumssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Publikumssenteret 71 54 46 00
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Førstesekretær 905 39 533
Trine Bjørnsdatter Moltu
IKT-konsulent 911 53 844
Kjetil Rangnes
Leder publikumssenteret 938 52 266
Oddrun Skomsøy
Lærer & konsulent 482 45 205
Margit Tysnes

Serviceavdelingen

Ansatte i avdelingen Serviceavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bestilling matombringing 08.30-15.00 902 67 645
Østsideveien 122
902 79 369
Renholder
Renholder
Anne Sofie Hansen
Renholdsoperatør
Jorid Hepsø
Kokk 902 67 645
Randi Johansen
Kokk 902 67 645
Hildur Marie G. Lervik
Renholder
Eleonor Montecillo
Renholdsoperatør
Watsana Oraphap
Assistent vaskeri/ kjøkken 902 79 369
Ewa Pawlowicz
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Renholder
Malgorzata Sekuterska
902 79 538
Renholder
Unn Skaget
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Assistent vaskeri/kjøkken 902 79 369
Loralyn Sundet
Kokk 902 67 645
Rolf Olav Sørstrand
Renholder
Oddrun Sørøy
Assistent matombringing

Smøla barnehage

Ansatte i avdelingen Smøla barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer 901 73 496
assistent 902 08 691
Vestsideveien 2565 902 61 770 902 70 438
Trettnesveien 8 902 08 691
Nyjordsveien 1387 900 62 681
901 73 496 901 73 496
Barnehagelærer 900 62 681
fagarbeider 901 73 496
Assistent 902 61 770
fagarbeider 902 61 770
Fagarbeider 902 08 691
Barnehagelærer 902 61 770
Styrer Veiholmen barnehage 901 73 496
Tove Kristin Holmen
Enhetsleder barnehage 474 47 898
Laila Hopshaug
Lærling 902 61 770
Styrer Innsmøla barnehage 902 08 691

95112545

Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
fagarbeider 901 73 496
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Assistent 901 73 496
Lærling 900 62 681
Styrer Nordsmøla barnehage 900 62 681
Fagarbeider 902 61 770
Fagarbeider 901 73 496
Barnehagelærer 900 62 681
Assistent 900 62 681
Fagarbeider 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 902 08 691

98065655

Styrer Brattvær barnehage 902 61 770 902 72 643
Ann Solveig L. Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Førskolelærer 902 08 691
Fagarbeider 900 62 681

97001830

Assistent 900 62 681
Assistent 902 61 770
Assistent 900 62 681
Førskolelærer 900 62 681
Fagarbeider 900 62 681

99234113

barnehagelærer 901 73 496
Eli Torgnes
Fagarbeider 900 62 681
Linda Torvik
Assistent 902 08 691

Smøla barneskole

Ansatte i avdelingen Smøla barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Agnes E. Iversen
Adjunkt med tilleggsutdanning 909 65 041
Trine Andersen
71 54 45 00
Lærer & inspektør 950 47 374
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Adjunkt 906 74 198
Ester Eines
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Adjunkt 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Lektor 480 20 186
Alisa Kovera
Fagarbeider 909 59 140
Tove Lervik
902 61 770
Adjunkt 907 82 171
Jannicke Nesje
Fagarbeider 906 17 038
Gunnar Nordheim
Fagarbeider 907 83 503
Jostein Osen
Enhetsleder barneskole 71 54 45 00 480 63 140
Liv Rokstad
Fagarbeider 909 43 023
Marit Gulla Sivertsen
Adjunkt 907 12 075
Hanne Roksvåg Stensø
Fagarbeider 907 38 599
Ellen Sophie Sættem
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 59 125
Lena Tuven
Adjunkt 907 36 905
Ingrid Tysnes

Smøla kulturskole

Ansatte i avdelingen Smøla kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Musikk- og kulturskolemedarbeider 915 39 312
Asgeir Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Vegard Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider 452 58 047
Anna-Inga Haugtrø
Kulturskolemedarbeider
Anders Hermstad
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Gunnar Nordheim
Avdelingsleder Smøla kulturskole 928 97 776 928 97 776
Ann Helen Stamnsve
Danselærer OiK 922 90 769

Smøla Nærings- og kultursenter KF

Ansatte i avdelingen Smøla Nærings- og kultursenter KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
Driftsleder Gurisentret 901 45 532
Kjersti Andersen
Kaféansvarlig 481 74 398
Egil Holberg
Lena Knutsen
Adjunkt
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Konsulent 970 33 345
Kulturrådgiver 979 86 532
Laila Skaret
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan

Smøla ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Smøla ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 977 06 376
Barne- og ungdomsarbeider 926 08 208
Liv Frøydis Hakkebo
Lærer 934 49 945
Anders Hermstad
915 75 608
412 97 682
Rådgiver - stedfortredende rektor - lærer 997 74 823
Kai Magne Holmen
Enhetsleder ungdomsskole 71 54 45 00 977 76 851
Marit N. Hopshaug
Adjunkt 930 42 948
Barne- og ungdomsarneider 974 87 630
Aina Lie
Lærer 934 59 901
Line Holme Mehlum
Lærer 906 99 175
Ann-Elin Moe
Lærer 952 32 861
Astrid Neerland
Lærer 481 09 436
Maria Edvardsen Novstad
Lærer 920 28 918
Christer Reiråskag
Fagarbeider

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
954 90 622
Assistent 400 06 636
Yvonne G. Røstad
Miljøterapeut 928 62 338
Mona Gulla Stensønes
Lærer 476 89 910
Anna Thorsteinsdottir
Assistent 486 83 423

Smøla voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Smøla voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder voksenopplæringen og programrådgiver flyktningtjenesten 952 50 376 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Lotte Bentzen
Lærer 926 59 352
Kristine Hermstad
Lærer 922 48 058
Lærer 912 21 384

Teknisk, vakt og beredskap

Ansatte i avdelingen Teknisk, vakt og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicetorget 71 57 40 00

Telefontid:

Mandag - Fredag

0800 - 1600

Renovasjonsselskapet 72 48 37 00
ReMidt
Fagarbeider 913 56 620
Torbjørn Brevik
Rådgiver 941 42 697 941 42 697
Vaktmester - barnehager/bofellesskap 976 59 137
Brannsjef i Kristiansund kommune 71 57 40 00
Fagarbeider
Vedlikeholdsleder - vaktmester skole 918 59 828
Bjørn Terje Roksvåg
Fagarbeider 477 54 429
Vaktmester - sykehjem/Innsmølaområdet 976 68 357
Olav Sørstrand
970 20 282

Økonomi og lønn

Ansatte i avdelingen Økonomi og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønnskonsulent 905 45 906
Margret S. Holberg
Økonomisjef 926 22 899
Ann Karin Strømme
Lønnskonsulent 905 69 819
Aslaug Beatrice Rødahl
Konsulent 905 35 279
Martina S. Vikan