Ansattoversikt


Aktivitet og boveiledning

Ansatte i avdelingen Aktivitet og boveiledning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 13 336
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Lærling helsefagarbeider 71 54 02 78
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Avdelingsleder 71 54 02 78
Aktivitør 902 16 835
71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Arbeidsleder 901 13 336
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona Gulla Stensønes
Assistent 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78
Assistent 71 54 02 78