Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentral 113
71 54 47 02
71 54 47 02
Ekspedisjon 71 54 46 60
Vakthavende lege 116117
909 74 778
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742
Heidi  Berland
Kommunelege 71 54 46 60
Håvard Bjørkly
Jordmor 902 76 201

Jordmor vil være tilstede 1-2 ganger per uke, og dere avtaler tid for kontroller sammen.

Lise Marie Brændeland
Førstesekretær 71 54 46 60
902 54 178
Prosjektleder 903 67 580
Nina Fagerheim
Førstesekretær 902 17 407
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator 902 16 789
Sykepleier 71 54 46 60
Kommunelege 71 54 46 60
Sykepleier 71 54 47 00
955 51 808
902 20 548
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Demenskoordinator Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år 900 95 473
Helsesykepleier / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Fysioterapeut 901 78 972
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Hjelpemiddelansvarlig 906 29 266
Hjelpepleier 71 54 46 60
Helsefagarbeider
Klinisk sosionom/Familieterapeut 916 80 033
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
900 55 806
Psykologspesialist