Ansattoversikt


Smøla barnehage

Ansatte i avdelingen Smøla barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestsideveien 2565 902 61 770 902 70 438
Trettnesveien 8 71 54 12 81 902 08 691
Nyjordsveien 1387 71 54 02 73 900 62 681
901 73 496
Barnehagelærer 71 54 02 73
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Barnehagelærer, disp 71 54 12 81
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Assistent 901 73 496
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Fagarbeider 71 54 12 81
Enhetsleder/styrer barnehage 474 47 898
Laila Hopshaug
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne  Knutsen
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid  Kvammen
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 12 81
Jessica Møyholm
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
Fagarbeider 901 73 496
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L.  Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Førskolelærer 902 61 770
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda  Torvik