Tømmestasjon for bobil

Mottakspunkt for septik fra bobiler og fylling av vann til bobiler.
Anlegget ligger i tilknytning til returpunkt for renovasjon på Straumen (Innsmøla)

 

 

 

Bobilcamping: