Tømmestasjon for bobil

Mottakspunkt for septik fra bobiler og fylling av vann til bobiler ble satt i drift i juni 2017.
Anlegget ligger i tilknytning til returpunkt for renovasjon på Straumen (Innsmøla)

Skilt tømmestasjon 1 BB

 

 

Bobilcamping: