Beredskapsledelse

Beredskapsledelsen er et operativt organ som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen. Enhetsleder helse - og omsorg leder den helsemessige og sosiale delen av beredskapsarbeidet.

Ordfører

Osen, Roger

 

928 61 949
 

Rådmann

 

Eckhoff, Birgit Iversen

 

934 61 011

Kommunalsjef

 

Lie, Jørn

 

995 63 267

Leder publikumssenter

Skomsøy, Oddrun

938 52 266

Enhetsleder tekniske tjenester vakt og beredskap

Træthaug, Birger

 

954 05 654

 

Enhetsleder helse- og omsorg

 

Lervik, Inger-Lise

 

907 83 615

Varaordfører

 

Jünge, Ingrid Rødahl

 

400 73 179