Beredskapsledelse

Beredskapsledelsen er et operativt organ som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen. Enhetsleder helse - og omsorg leder den helsemessige og sosiale delen av beredskapsarbeidet.

BEREDSKAPSLEDELSE

OrdførerRoksvåg, Svein

 

975 98 966
 

Kommunedirektør

 

Eckhoff, Birgit Iversen

 

934 61 011
Kommunalsjef

 

Lie, Jørn

 

995 63 267
KommunalsjefSletta, Lene

 

908 98 984

 

Leder publikumssenterSkomsøy, Oddrun938 52 266
Enhetsleder TVBLervik, Robin

 

476 80 972

 

Enhetsleder helse og omsorgLervik, Inger-Lise907 83 615
VaraordførerRoksvåg, Sigmund

 

930 55 385