Beredskapsledelse

Beredskapsledelsen er et operativt organ som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen. Enhetsleder helse - og omsorg leder den helsemessige og sosiale delen av beredskapsarbeidet.

TELEFONNUMMER BEREDSKAPSLEDELSE