NØDNUMMER

BRANN              110

POLITI               112

AMBULANSE    113

ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER           

Viktige telefonnummer
===== =====
LEGEVAKT 116 117
POLITI, kontakttelefon 02800
Teknisk vakt, Smøla kommune 917 58 337
Redningsselskapet 02016
Kristiansund og Nordmøre havn 992 99 120
NEAS, VAKT 715 81000