Aktivitet og boveiledning

Aktivitet og boveiledning har ansvar for Hopen bofellesskap, avlastningstjeneste i avlastningsleilighet, botrening/boveiledning for hjemmeboende, samt Nordsia Aktivitetssenter.

Om Aktivitet og boveiledning

Det gis tilbud om tilrettelagte tjenester i bolig og individuelt tilrettelagt bo- og arbeidstilbud for funksjonshemmede og eventuelt andre med behov for denne type tilbud. Botilbudet på Hopen er organisert som bofellesskap med felles personalbase.

Bofellesskapet er et tilrettelagt botilbud for funksjonshemmede med behov for nærhet til hjelpeapparatet. Vi har 10 leiligheter og en avlastningsleilighet .
Avlastning i avlastningsleiligheten er et tilbud til foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tildeling av leilighet og avlastning gis etter søknad og det blir fattet vedtak  i vedtaksrådet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Nordsia Aktivitetssenter er et arbeids/aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og andre behov. Aktivitetssenteret holder til på Hopen ved Coop Prix.

Besøksadresse og telefonnummer

Hopen

Nordsia Aktivitetssenter

 

Enhetsleder 477 10 380
Avdelingsleder 905 06 308
Hopen bofellesskap 71 54 02 78
Vakt 1 905 22 680
Vakt 2 905 12 460
 
Vakt 3 905 06 915
Nordsia Aktivitetssenter 901 13 336
 

 

Oversikt over ansatte:

 

Nordsia Aktivitetssenter

Navn
Stilling
Aud Jorunn Holmen Aktivitør
Kari Dalen Nordseth Arbeidsleder

 

Hopen bofellesskap

Navn
Stilling
Enhetsleder
Randi Holberg Avdelingsleder
Mona Stensønes Miljøterapeut
Ken Michal Slørdahl Miljøterapeut
Marita Artvåg Ersvik Miljøterapeut
Anne Rambjør Miljøterapeut
Tore Bjørnevik Miljøarbeider
Judith Johnsen Miljøarbeider
Jorunn Søreng Miljøarbeider
Irene Angelhus Miljøarbeider
Ann Kristin Gården Miljøarbeider
Torill Reirå Strand Miljøarbeider
Monica F. Roksvåg Miljøarbeider
Inger Karin Hammervold Miljøarbeider
Hege Erlandsen Bakk Miljøarbeider
Bjørn Anders Meland Miljøarbeider
Maiken Viklund Stensø Miljøarbeider
   
   
   
   

Kontaktinformasjon

Ingrid Helene Bergem
Enhetsleder Aktivitet- og boveiledning
E-post
Mobil 482 57 701