IKT

IKT

Planlegging og utvikling av kommunens IKT-strategi
Daglig drift av kommunens datarom, datasystemer og kommunikasjonsløsninger inkl telefoni

Aktiv deltakelse i IKT-Orkide samarbeidet
Brukerstøtte IKT

Klargjøring, drift og innkjøp av kommunens datamaskiner og annet datautstyr