Publikumssenteret

Publikumssenteret innbyggernes inngangsportal til kommunale og offentlige tjenester.

Her får du informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester.

Publikumssenteret yter også service til politisk og administrativ organisasjon, med kvalitativ og effektiv bistand.

Hovedoppgaver:

 • sentralbord
 • post og arkivtjeneste
 • digital kommunikasjon
 • vannmålertjeneste
 • karttjenester
 • politisk sekretariat
 • saksbehandling
 • kontortekniske tjenester
 • forvaltning Smøla rådhus
 • generelle oppgaver knyttet til stab- og støttefunksjonen, som IKT, økonomi og personal/lønn
 • bibliotek

Finn en ansatt

Finn en politiker

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla