Publikumssenteret

Publikumssenteret er innbyggernes inngangsportal til kommunale og offentlige tjenester.

Her får du informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester.

Publikumssenteret yter også service til politisk og administrativ organisasjon, med kvalitativ og effektiv bistand.

Hovedoppgaver:

 • sentralbord
 • post og arkivtjeneste
 • digital kommunikasjon
 • vannmålertjeneste
 • karttjenester
 • politisk sekretariat
 • saksbehandling
 • kontortekniske tjenester
 • IKT
 • forvaltning Smøla rådhus
 • generelle oppgaver knyttet til stab- og støttefunksjonen, som IKT, økonomi og personal/lønn
 • bibliotek

Finn en ansatt

Finn en politiker

Artikkelliste