Smøla kulturskole

Smøla kulturskole ligger under enheten Smøla ungdomsskole, og gir opplæring i dans, instrument og vokal, rockeverksted, aspirantundervisning, samt kajakk og friluftsliv.
Skolen samarbeider også med det lokale musikkliv og skoleverket, gjennom å levere dirigent og instruktørtjenester, sangstunder, musikalsk ledelse og musikklærere til prosjekter og grunnskole.

Søknader til kulturskolen foregår elektronisk.
Dersom du ikke har anledning til å fylle ut det elektroniske skjemaet på egen hånd, kan du ta kontakt med avdelingsleder Ann Helen Stamnsve.