Om kulturskolen

Logo Eline Knutsen

Smøla kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kunstneriske uttrykk.

Undervisningen foregår både som individuell- og gruppeopplæring, og vi har en målsetning om å kunne gi kunstfaglige tilbud til alle aldersgrupper, med hovedfokus på barn og unge.

Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk, dans og friluftsliv. Ved tilgjengelige lærekrefter tilbyr vi også kortere kurs innen eksempelvis visuell kunst, pilates og teater.

Samspill, tverrfaglig samarbeid og konserter er en viktig del av kulturskolens tilbud.

Kulturskolen skal være et ressurss- og kompetansesenter for kulturlivet i Smøla kommune, og vi samarbeider tett med lag og foreninger innenfor det frivillige kulturlivet og andre enheter i kommunen som skole, aktivitet og boveiledning og helse og omsorg.

Finn en ansatt i kulturskolen.