Om kulturskolen

Logo Eline Knutsen

Smøla kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kunstneriske uttrykk.

Undervisningen foregår både som individuell- og gruppeopplæring, og har som mål å gi kunstfaglige tilbud til alle aldersgrupper, med hovedfokus på barn og unge.

Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk, dans, kunst og friluftsliv. Ved tilgjengelige lærekrefter tilbyr vi også kortere kurs innen andre kunstarter.

Samspill, tverrfaglig samarbeid og konserter er en viktig del av kulturskolens tilbud.

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet i Smøla kommune, og vi samarbeider tett med lag og foreninger innenfor det frivillige kulturlivet. Vi jobber samarbeider også godt med andre enheter i kommunen som skole, aktivitet- og boveiledning og helse og omsorg.

Vedtektene for Smøla kulturskole kan du lese her: Vedtekter for kulturskolen (PDF, 316 kB)

Søk om plass i Smøla kulturskole

Smøla kommune har etablert en friplassordning i kulturskolen.  Du kan lese mer om ordningen og finne søknadsskjema her:
Søk om friplass i Smøla kulturskole

Finn en ansatt i kulturskolen.