Teknisk, Vakt og beredskap

Teknisk, vakt og beredskap har ansvar for Smøla kommunes infrastruktur og tjenester når det gjelder:

- Vannforsyning
- Avløp
- Veier
- Renovasjon
- Brann og feiing
- Beredskap
- Vaktmestertjeneste

 

Vakttelefon: 917 58 337

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla