Kommunedirektøren og stab

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen. Kommunedirektøren påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Telefon og epost

Smøla rådhus sentralbord: 71 54 46 00

postmottak@smola.kommune.no

Kommunedirektør og stab
Navn Tittel/funksjon Telefon
Birgit Iversen Eckhoff Kommunedirektør 934 61 011
Jørn Lie Kommunalsjef 995 63 267
Ingeborg J. Dyrnes Kommunalsjef 414 45 291
Tove N. Rokstad Personalsjef 930 14 960

 

Ansvarsområde for kommunedirektøren og kommunalsjefer

  • Strategisk ledelse
  • Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
  • Planarbeid
  • Saksbehandling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Personal
  • Organisasjonsutvikling
  • Informasjon
  • Brukerdialog
  • Beredskap 

Kommunedirektøren og stab samarbeider med politisk ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere.

 

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla