Formannskapet

Formannskapet i Smøla har 5 medlemmer.

Ordfører: Svein Roksvåg
Varaordfører: Kjersti Andersen

Formannskapet har 5 medlemmer og er kommunens politiske lederteam.

Finn en politiker

Formannskapet har tilrådningsmyndighet til kommunestyret i sektorovergripende saker:
-drift
-økonomi, budsjett og regnskap
-planer (kommuneplanutvalg)

Barnerepresentant (PDF, 2 MB) i Smøla kommune: Liv Rokstad, enhetsleder barneskole

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
-tilleggsbevilgninger
-konsesjonssaker
-skjenkeløyver
-Formannskapet er klagenemnd
-Formannskapet er skatteutvalg

Medlemmer i Smøla formannskap
Parti Medlem Vara
Sp/H/V Svein Roksvåg - leder 1. Arild Sætran (V)
  Sigmund Roksvåg 2. Kristin Kanestrøm (Sp)
  Kjersti Andersen - nestleder 3. Mikal Eines (H)
    4. Tiril Marie K. Næss (Sp)
    5. Tore Sætran (Sp)
     
Ap Ragnhild Rødahl 1. Heidi A. Lura
  Alf Ole Ødegård 2. Synøve J. Gulla
    3. Tine Elise L. Tuven
    4. Bjørn Sørlie

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla