Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, 5 politisk valgte fra formannskapet og 2 oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.

Leder: Svein Roksvåg (Sp)

Nestleder: Sigmund Roksvåg (Sp)

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg (i henhold til kommuneloven § 5 - 11) og behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i kommunen:

  • planer, retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- og personalspørsmål
  • kompetanse og lederutvikling
  • informasjonsteknologi
  • opprettelse/avvikling av stillingshjemler
  • ankeinstans i forbindelse med eventuelle mindretalls-anker i tilsettingssaker som avgjøres administrativt

Administrasjonsutvalget er likestillingsutvalg.

Finn en politiker

PartiMedlemVara
Sp/HSvein Roksvåg (Sp)Asbjørg Kanestrøm (Sp)
 Sigmund Roksvåg (Sp)Frank Brevik (Sp)
 Kjersti Andersen (H)Elin Gundersen (Sp)
  Tiril Marie K. Næss (Sp)
  Gøran H. Dyrnes (H)
   
ApHeidi A. LuraRoger Osen (Ap)
VYngve VeanRune R. Tuven (Ap)
  Gunn F. Johannessen (V)
   
Arbeidstakerrepresentanter  
 Linn Jeanette M. Hatmosø (fagf. LO)Ingunn Hjelkrem
   
 Aurora EriksenIna Th. Næss
   

 

De ansattes representanter velges for to år av gangen.

Ordfører er leder av administrasjonsutvalget.