Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, 5 politisk valgte fra formannskapet og 2 oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.
Leder: Svein Roksvåg (Sp)
Nestleder: Kjersti Andersen (H)
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg (i henhold til kommuneloven § 5 - 11) og behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i kommunen:
  • planer, retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- og personalspørsmål
  • kompetanse og lederutvikling
  • informasjonsteknologi
  • opprettelse/avvikling av stillingshjemler
  • ankeinstans i forbindelse med eventuelle mindretallsanker i tilsettingssaker som avgjøres administrativt

Administrasjonsutvalget er likestillingsutvalg.

Finn en politiker

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Parti Medlem Vara
Sp/H Svein Roksvåg (Sp) 1. Arild Sætran (V)
  Sigmund Roksvåg (Sp) 2. Kristin Kanestrøm (Sp)
  Kjersti Andersen (H) 3. Mikal Eines (H)
    4. Tiril Marie K. Næss (Sp)
    5. Tore Sætran (Sp)
     
Ap Ragnhild Rødahl 1. Heidi A. Lura
  Alf Ole Ødegård 2. Synøve J. Gulla
    3. Bjørn Sørlie
     
Arbeidstakerrepresentanter    
 

Linn Jeanette M. Hatmosø (fagf. LO)

1. Laila Eilertsen (Fagf.LO)
     
  Ina Therese Næss (NFF) 1.Guri B. Solvang (FO)
    2. Iselin Svenning 

 

De ansattes representanter velges for to år av gangen.

Ordfører er leder av administrasjonsutvalget.