Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, 5 politisk valgte fra formannskapet og 2 oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.
Leder: Svein Roksvåg (Sp)
Nestleder: Kjersti Andersen (H)
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg og behandler saker som gjelder forholdet mellom arbiedsgiver og arbeidstaker i kommunen:
  • planer, retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- og personalspørsmål
  • kompetanse og lederutvikling
  • informasjonsteknologi
  • opprettelse/avvikling av stillingshjemler
  • ankeinstans i forbindelse med eventuelle mindretallsanker i tilsettingssaker som avgjøres administrativt

Administrasjonsutvalget er likestillingsutvalg.

Finn en politiker

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Parti Medlem Vara
Sp/H Svein Roksvåg (Sp) 1. Arild Sætran (V)
  Sigmund Roksvåg (Sp) 2. Kristin Kanestrøm (Sp)
  Kjersti Andersen (H) 3. Mikal Eines (H)
    4. Tiril Marie K. Næss (Sp)
    5. Tore Sætran (Sp)
     
Ap Ragnhild Rødahl 1. Heidi A. Lura
  Alf Ole Ødegård 2. Synøve J. Gulla
    3. Tine Elise L. Tuven
    4. Bjørn Sørlie
     
Arbeidstakerrepresentanter    
 

Ann Kristin Gården (fagf. LO)

1. Laila Eilertsen (Fagf.LO)
    2. Jan Gunnar Gulla Delta, YS
  Ina Therese Næss () 1.Guri B. Solvang (FO)
    2. Iselin Svenning

Kontaktinformasjon

Svein Roksvåg
Ordfører - Sp
E-post
Mobil 975 98 966

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla