Forliksrådet

Sekretariatfunksjon for forliksrådet utføres av politiet som en sivil oppgave.

Medlemmer i forliksrådet 2021 - 2024

Medlem Varamedlem
Kjersti Andersen 1. Ragnhild Rødahl
Jørgen Lie 2. Mikal Arild Eines
Alf Egil Olsen 3. Håvard Dyrnes

Leder: Kjersti Andersen

 

Møtefullmektiger for forliksrådet i perioden 2021-2024:

Møtefullmektiger er partenes representanter i forliksrådet.

  1. Wigdis Wollan

  2. Einar Kristian Wikan

  3. Aina Strand

 

Av domstollovens § 73 følger det at "kommunen skal kotrollere at ingen velges i strid med §§ 70 - 72."

§ 70 - Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

§ 71 - Utelukket fra valg på grunn av stilling

§ 72 - Utelukket fra valg på grunn av vandel

 

§ 60 - Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter

Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla